01 planta 01 03 05 07 08 09 10

Clients

Projecte bàsic : Anna Sabrià, Carles Casamor i Patrizia Falcone, arquitectes

Description

Ajuntament de Barcelona. Sectors de Medi ambient i urbanisme. El parc té unes quatre hectàrees i ha estat construït a la coberta del nou dipòsit de regulació d’aigües pluvials i del nou parc de neteja de la zona. Travessa els barris d’Horta, la Clota i Vall d‘Hebron. El conjunt ha generat un corredor cap a Collserola i les zones verdes urbanes, i incorpora nous equipaments per a la millora dels serveis vinculats a la neteja viària i a la gestió del cicle de l’aigua de Barcelona. El parc i els equipaments soterrats s’ubiquen en l’àmbit format per la plaça Botticelli, la plaça de l’Estatut, l’avinguda de l’Estatut i el carrer Jerez. Una de les singularitats del parc és que compta amb importants innovacions en matèria d’autosuficiència energètica i criteris de renaturalització. El parc de les Rieres d'Horta té diverses terrasses. A la primera terrassa s'ha instal·lat una pèrgola fotovoltaica, pistes reglamentàries de bitlles i petanca, bar i serveis. A la segona terrassa hi ha un circuit de salut i esportiu; la tercera compta amb una zona de jocs infantils accessible. La darrera de les terrasses té un espai central de sauló compactat, zones de paviment i grades, i un escenari arbrat per a la celebració de festes del barri. Tot el parc té vegetació de tipus mediterrani.