Parc de les Rieres d’Horta

projecte d’urbanització i paisatgisme

El parc té quatre hectàrees i ha estat construït a la coberta del nou dipòsit de regulació d’aigües pluvials i del nou parc de neteja de la zona. Travessa els barris d’Horta, la Clota i Vall d‘Hebron. El conjunt ha generat un corredor cap a Collserola i les zones verdes urbanes, i incorpora nous equipaments per a la millora dels serveis vinculats a la neteja viària i a la gestió del cicle de l’aigua de Barcelona. Una de les singularitats del parc és que compta amb importants innovacions en matèria d’autosuficiència energètica i s’ha fet amb criteris de renaturalització.

Projecte bàsic : Anna Sabrià, Carles Casamor i Patrizia Falcone, arquitectes

Altres projectes