Oficina de Turisme de Santa Cristina d’Aro

reforma d’antiga estació del carrilet: oficina paisatge

La intervenció se centra en una antiga estació de la companyia del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, que va ser construït entre els anys 1890-1891.

Hi destaquen diversos elements d’obra vista, la coberta a dues aigües amb teules planes fabricades a la casa Roix Frerès de Marsella, així com una cresteria ceràmica al cim del carener.

L’encàrrec se centra en la recuperació del patrimoni per a ús com a oficina de turisme.
El projecte redistribueix la planta actual. Es conforma una nova sala (oficina de turisme) amb accés directe des de l’exterior, i la zona de treball administratiu serà a la vista dels visitants i permetrà controlar l’espai d’atenció amb comoditat. Es proposa compartimentar l’oficina de turisme mitjançant unes mampares de fusta i vidre per ubicar-hi un despatx i una sala de reunions.

Seguint amb els criteris arquitectònics, es proposa la instal·lació d’un mobiliari fet a mida i s’utilitzen dos materials per a tota la intervenció: tauler multicapa d’avet amb acabat envernissat natural mat i gres porcellànic de grans dimensions tipus Neolith.

Fotos: Lluís Català

Altres projectes