rehabilitació
reforma integral
reforma d'habitatge entre mitgeres
canvi d’us de gimnàs a habitatge
rehabilitació d’habitatge anys 30
reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar
reforma interior
proposta modular