Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Casa a les escales de Llafranc

Clients

Casa a les escales de Llafranc

Description

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar a Llafranc. La reforma té com a objectiu mantenir els valors arquitectònics i elements originals de l’arquitectura noucentista o dels detalls de l’arquitectura colonial del nou-cents. La intervenció substitueix totes les agregacions no originals que acollien cuina i bany, per un nou volum en planta baixa i coberta plana que acull habitació i banys i que pretén no competir amb el volum original.

Antoni Aguilar i Anna Sabrià, arquitectes