Hotel Sant Roc

cuina

La intervenció a l’Hotel Sant Roc té com a objectiu millorar les àrees logístiques de l’establiment. Es tracta d’una reforma completa de la zona de la cuina ubicada en planta semisoterrani, així com les àrees de cambres frigorífiques, sala de descans del personal, vestidors i accés de mercaderies. El projecte pretén reconvertir el que fins ara eren petits espais sense il·luminació natural, en un gran espai diàfan que aprofiti la situació privilegiada de l’hotel per gaudir de la llum natural i de les vistes en l’àmbit de treball. L’execució ens obliga a l’estintolament de tot l’hotel per fer una excavació en planta soterrani, aprofitem per obrir també les vistes del menjador fent un estintolament a la zona del restaurant de manera que ampliem les vistes sobre la cala del Port Bo.

Fotos: Lluís Català

Altres projectes