PROJECTES ARQUITECTÒNICS

obra nova
rehabilitació
urbanització/paisatgisme
interiorisme/moblament

TREBALLS DE CONSULTORIA

Realització d’estudis de viabilitat hotelera i activitats relacionades amb el turisme, juntament amb tècnics turístics ( estudi de la competència, serveis...) i tècnics de la UdG ( estudi econòmic) Estudis per a la millora de la Qualitat Urbana

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS

cèdules d’habitabilitat
certificats d’eficiència energètica
estudis de seguretat i salut
llicències d’activitats innòcues sense incidència ambiental
informes
certificats
estudis de seguretat i salut

ALTRES

Aixecaments planimètrics
reparcel·lacions