Clients

Oficina de Turisme Santa Cristina d'Aro

Description

La intervenció se centra en una antiga estació de la companyia del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, que disposa d’un bloc de serveis aïllat i pou annex a l’estació, que va ser construït entre els anys 1890-1891 i va entrar en funcionament l’any 1892. L’estació formava part del projecte ferroviari de conjunt projectat i dirigit per l’enginyer Carles Cardenal, i el constructor de les obres va ser Josep Mundet de Llagostera. Hi destaquen diversos elements d’obra vista, la coberta a dues aigües amb teules planes fabricades a la casa Roix Frerès de Marsella, així com una cresteria ceràmica al cim del carener. L’encàrrec se centra en la recuperació del patrimoni per a ús com a oficina de turisme, activitat que ja s’hi estava desenvolupant en el moment de l’encàrrec però amb certa precarietat. El programa arquitectònic s’adequa al Decret 66/2014 de difusió i atenció turística referent a les oficines de turisme de primera categoria, en previsió que algun dia es pugui legalitzar com a tal un cop s’executi l’ampliació del centre d’interpretació. És per això que el programa inclou accés a Internet a les persones usuàries, telèfon i connexió d’Internet per a ús propi, espai d’atenció al públic, magatzem de material, monitors d’autoconsulta interiors i exteriors, espai de treball amb despatxos i sala de reunions, i àrea de mostra i venda de productes (vitrines). El projecte redistribueix la planta actual. Es conforma una nova sala (oficina de turisme) amb accés directe des de l’exterior, i la zona de treball administratiu serà a la vista dels visitants i permetrà controlar l’espai d’atenció amb comoditat. Es proposa compartimentar l’oficina de turisme mitjançant unes mampares de fusta i vidre per ubicar-hi un despatx i una sala de reunions. Seguint amb els criteris arquitectònics, es proposa la instal·lació d’un mobiliari fet a mida i s’utilitzen dos materials per a tota la intervenció: tauler multicapa d’avet amb acabat envernissat natural mat i gres porcellànic de grans dimensions tipus Neolith.

Fotos: Lluís Català