Clients

Hotel La Costa, Pals

Description

La tipologia de les habitacions ha anat canviant al llarg del temps i es modifica constantment. El canvi d’usuaris, la durada de l’estada i l’objectiu de l’estada condicionen la tipologia d’habitació, no és el mateix un viatge de negocis, una estada en família, una sortida esportiva... L’Hotel La Costa veu la necessitat d’oferir una tipologia d’habitacions complementària a la que ofereix en la seva edificació principal i ens demana que projectem una nova tipologia d’habitació hotel apartament. Es tracta de l’adequació d’uns espais existents a la planta baixa, que tenen la capacitat de tenir un espai exterior privat i, per tant, es veu la possibilitat d’oferir aquests espais per a famílies o aquells qui reclamen un punt de cocció. Treballem, doncs, un nou format amb habitació doble oberta, amb una petita sala que pot ser a la vegada convertible en triple o quàdruple i amb aquest punt d’office que té nevera, fogons i forn microones. En línia es configura tot el mobiliari, l’espai per a la televisió, l’armari obert i els nuclis humits configuren una línia neta que deixa la resta de l’espai absolutament diàfan.

Fotos: Lluís Català