Amb un llarg bagatge d’experiències en bons despatxos professionals, crec arribat el moment d’obrir les portes d’un despatx propi, capaç d’afrontar tota mena de projectes, clients i pressupostos. Pensar, crear o matisar idees, per a espais públics o privats, grans o petits, interiors o exteriors, incorporant al coneixement, a la professió i a l’experiència les dosis justes d’arrelament al territori i de compromís amb la feina ben feta.

Projectes de diferent escala: des l’àmbit urbà i l’espai públic, al mon rural i al paisatgisme; passant pel desenvolupament de projectes comercials i turístics; i naturalment domèstics i quotidians, com els habitatges i el disseny d’interiors.

Un equip i una xarxa de col·laboradors, capaços d’entendre i atendre els clients i fer de les seves intencions i il·lusions, un projecte amb personalitat i racionalitat, ajustat a les seves necessitats.

Tot plegat fet amb passió des de Girona i l’Empordà, amb molta estima i extrem respecte, per aquest territori que m’ha vist néixer i créixer i que m’ha donat un particular i envejable estil de viure.

ella

ANNA

SABRIÀ BENITO


arquitecta i aparelladora

-> Veure CV

COL·LABORADORS

GERARD

FORMENTÍ


Enginyer industrial

ROBERT

GELABERT


Arquitecte tècnic

ALBERT

XARGAY


Arquitecte i aparellador

ALAN

MARTÍNEZ


3D

ESPAIS

IL.LUMINACIÓ


projectes d’il·luminació

www.2espais.com

CARLOS

FARNELL


consultoria energètica en biomassa

www.polibiomasa.com

PROISOTEC

ENGINYERIA


Instal·lacions

www.proisotec.cat